2011

2011: Super 8

X18 Aralık 2011
E.T güzeldi Neden Değerli?: J.J Abrams, ”Mystery Box” öğretisini, farklı projelere uygulama konusunda gittikçe daha

2011: Ninni

X17 Aralık 2011
Quiet is the new Loud Neden Değerli?: Günü, mikro hayat gibi düşünün. Cenaze şarkıları paylaştığımızı