Sezonun açılması demek aynı zamanda İstanbul’da sergiye doymak demek, metro duvarlarında sergi posterlerine tekrardan alışmak