Aşkın şekli şemali, doğrusu yanlışı, güzeli çirkini yok. Ve bize sorarsanız kuir şarkıların da. Tam