Her sene yılın en büyük müzik olaylarından biri olarak kayda geçen, sadece Amerika’da 100 milyondan