Müzikte türler arası etkileşimlerin sınırı olmadığı bu zamanlarda orkestraya uyarlanmış elektronik müzik parçaları da kendilerine