SERGİ: THE POCKET EXHIBITION

Sergi düzenine yeni bir soluk The Pocket Exhibition, sıradışı çıkışıyla 3 Nisan 20:30‘da Instagram hesabındaki yerini alacak. The Pocket Exhibition’ı düzenleyen Erin İlkcan Aslan kolaj yöntemini kullandığı eserlerinde renklerin dünyasından da yararlanıyor ve sergiyi şöyle ifade ediyor: ” Mekan ve zaman’dan tamamen kopuk olmayan, fakat aynı zamanda da doğrudan doğruya bir mekanı kapsamayan imge döngüsünde, imajların taşıdığı bilgiyi,  gözlemcinin özgür iradesi doğrultusunda onun insiyatifinde sürekli ve de istenildiğinde ulaşılabilir bir hale getirmek imkansız değildir.İşte bu bağlamda bir objenin aynı şekilde kalarak sujenin içerisinde olmak istediği an’da ve olmak istediği yer’de gözlemlenebilir oluşu , gözlemcinin doğrudan doğruya süreci incelemek istediği fikrini doğuracak ve yalnızlaştırılmamış bir izolasyon içerisinde gösterilecektir. […] Tamamen iki boyutlu bir düzlemden, zihnin boyutsuzluğuna doğru ilerleyecek olan bu seride, var olmanın ve yaratabilme aktivitesinin , bilinen tüm sınırlarının dışına çıkması ve üretici ya da gözlemci tarafından özgür bırakılması, zihinsel aktivitenin kişiselliği içerisinde , zihinden bağımsız olan “şey”lerin var olma durumlarının göreceliği işlenmiştir.”

4 bir yanımızda instagram savaşları devam ederken kendisinin paralel evreni olan sanat boyutundan bakacak olmak, zamanın keyiflendiren işlerinden oluyor.